Các sản phẩm nội thất phòng thí nghiệm do nội thất DKF cung cấp đều đạt chất lượng tiêu chuẩn cấp Quốc gia, đồng thời chúng tôi có chính sách hỗ trợ giá dành cho các dự án phòng thí nghiệm. Mời liên hệ để biết thêm chi tiết.

Xem nhanh các sản phẩm nội thất trường học khác:

Bảng chống lóa
Giá sách thư viện
Bàn ghế học sinh