Công ty truyền thông đa phương tiện VTC

37d163b88a4522bd852de06260df3d98

Công ty truyền thông đa phương tiện VTC được thiết kế hệ thống văn phòng tổng hợp, tiết kiệm tối đa diện tích những vẫn phải đáp ứng nhu cầu và sự tiện ích làm việc, tạo ra một không gian làm việc năng động.

Một số hình ảnh thi công tại công trình:

Công ty truyền thông đa phương tiện VTC

Công ty truyền thông VTC

Dự án công ty truyền thông VTC

Dự án công ty truyền thông đa phương tiện VTC

Đánh giá bài viết

Trả lời