Hình ảnh thi công thực tế phòng khánh tiết tiếp khách quốc tế- ĐHKTQD Highslide JS

1f29cfca6f705c0cec1c1e27b0c013dd

Thiết kế thi công tổng thể phòng khánh tiết tiếp khách quốc tế ĐH KTQD.

Tổng mức đầu tư: 466 triệu.

Đánh giá bài viết

Trả lời