Văn phòng Vinaconex-Tòa nhà Vinaconex Láng Hạ

659b633c73fa75b9f907409caacd2cab

Văn phòng Vinaconex là tổng thể các phòng ban gồm: phòng lãnh đạo, phòng họp, phòng ban chuyên môn, khu tổng thể cho nhân viên, mặt bằng được bố trí khoa học, phù hợp với tổng thể và yêu cầu công việc.

Một số hình ảnh triển khai tại công trình:

Văn phòng Vinaconex-Tòa nhà Vinaconex Láng Hạ

Văn phòng Vinaconex Láng Hạ

Tòa nhà Vinaconex Láng Hạ

Đánh giá bài viết

Trả lời