Phòng thí nghiệm hóa lý-Trường quốc tế Kinderworld

88431b5dd05b1e90847e42adef0f6769

Khách hàng Kinderworld là một trong những khách hàng lâu năm của công ty cổ phần nội thất Đức Khang, hạng mục thi công toàn bộ là hệ thống nội thất dùng cho trường học, bao gồm bàn ghế học sinh, vách ngăn, nội thất hội trường, nội thất phòng thí nghiệm, thực hành.

Một số hình ảnh thi công tại công trình:

Phòng thí nghiệm hóa lý-Trường quốc tế Kinderworld

Dự án phòng thí nghiệm hóa lý -Trường quốc tế Kinderworld

Dự án trường quốc tế Kinderworld

Dự án phòng thí nghiệm của trường quốc tế Kinderworld

Đánh giá bài viết

Trả lời