Cung điền kinh-Trung tâm điền kinh quốc gia

a111f23c16ea3f29e72a482eced3b5eb

Cung điền kinh là một nhà thi đấu thể thao, công ty cổ phần nội thất Đức Khang thi công vách ốp tiêu âm, hệ thống ghế chờ nhà thi đấu, toàn bộ sản phẩm được sản xuất trong nước.

Chi phí đầu tư: 250tr.

Cung điền kinh trung tâm điềm kinh quốc gia

Trung tâm điền kinh quốc gia

Đánh giá bài viết

Trả lời